Velkommen til Cypernveteranerne

Første træf

CYPERNVETERANERNE

Langt de fleste Veteraner havde ikke set hinanden siden hjemsendelsen for 49 år siden, så gensynsglæden var stor og mange minder blev genopfrisket fra dengang!

Langt de fleste Veteraner havde ikke set hinanden siden hjemsendelsen for 49 år siden, så gensynsglæden var stor og mange minder blev genopfrisket fra dengang!


CypernVeteranernes første træf d. 26. juni 2013 på Flyvestation Aalborg i Flyhangar 64 blev en ubetinget succes, med over 400 gamle Cypern Veteraner som deltagere.

Dertil kommer, at flere end 100 Veteraner fik tilsendt bogen, da de var forhindret i at møde frem til arrangementet.

 

 

 

 Se billederne fra dagen på dette link

Flyvestation Aalborg´s  Chef Oberst Karsten Fledelius Jensen samt Stabs Chefen Major Peder Frederik Rasmussen, der begge har forrettet FN tjeneste på Cypern, var ligeledes til stede ved arrangementet og havde forud for arrangementet givet deres fulde støtte og opbakning.

Flyvestation Aalborg´s Chef Oberst Karsten Fledelius Jensen samt Stabs Chefen Major Peder Frederik Rasmussen, der begge har forrettet FN tjeneste på Cypern, var ligeledes til stede ved arrangementet og havde forud for arrangementet givet deres fulde støtte og opbakning.

 

Som officiel repræsentant for den Cypriotiske Regering deltog den Cypriotiske Konsul Zoe Winding.

Konsulen holdt en flot tale til Veteranerne, som hun takkede for deres indsats på Cypern; “en indsats der aldrig vil blive glemt af det Cypriotiske folk…” sluttede hun sin tale med.

Der blev taget holdbilleder, af alle de hold der var til stede ved arrangementet, – hvilket vil sige fra Dancon 1 til Dancon 57/58.

 

 

 

Afslutningsvis skal jeg som formand for CypernVeteranerne rette en varm tak til Flyvestation Aalborg for en helt fantastisk opbakning i forbindelse med arrangementet d. 26 juni 2013.

 

Erik T. Hansen
Formand