Velkommen til Cypernveteranerne

Forsiden

Velkommen til Cypern Veteranernes nye hjemmeside. Bommen er åben, så vi har plads til alle de Cypern Veteraner, der har lyst til, at være med til at støtte op om Cypern Missionens historie - og dermed bevare Cypern Missionens historie for eftertiden

Velkommen til Cypern Veteranernes nye hjemmeside. Bommen er åben, så vi har plads til alle de Cypern Veteraner, der har lyst til, at være med til at støtte op om Cypern Missionens historie – og dermed bevare Cypern Missionens historie for eftertiden

Når du klikker på det hvide veteranbadge øverst til venstre, kommer du tilbage til forsiden, og når du klikker på 50-års emblemet i højre side, kommer du ind på 50-års jubilæet


Velkommen til Cypern Veteranernes hjemmeside

Cypernveteranerne vil arbejde for at skabe kontakt til alle Cypern Veteraner i Danmark og i udlandet.

 

 

Vores hjemmeside har endnu engang været hacket og lagt ned i en periode, men den skulle nu være kørende igen.

Det er absolut sidste chance for tilmelding til FN-dagen d. 24. oktober 2022 på Rindsholm Kro. Tilmelding skal ske til Erik T. Hansen, tlf. 40 59 79 86 senest d. 12. oktober 2022

Program for FN-dag d. 24. oktober 2022 på Rindsholm Kro

 

Sponsor:

Århus Charter

Århus Charter | Charterrejser fra Aarhus og Aalborg (aarhuscharter.dk)

---------------------------------------------------------------------------------------
Sponsor:

  

NEERGAARD Stalddesign og Hestetrailere

v/ Bent Neergaard, Skanderborg

———————————————————————————————————————————-

Sponsor:

JJ SPORTSMANN Holding – SPORTSMANN Gruppen

v/ John Jørgensen, Hjørring

 

Vi efterlyser en veteran som vil varetage funktionen som webmaster for foreningen. Vi bruger WordPress og det kræver ikke meget arbejde. Kontakt formanden eller kassereren, såfremt du kan hjælpe foreningen med denne vigtige opgave.

Vi samles 1 gang om året under uformelle former, hvor det er den enkelte Veteran, der er midtpunktet. Vi mødes og mindes tiden på Cypern, samt markerer udsendelsen af de første hold, der blev sendt af sted i maj måned 1964, fra henholdsvis Aalborg Flyvestation og Værløse Flyvestation.

Kontingentet til foreningen er 100,- kr. om året. Beløbet kan  indbetales på

konto nummer  7670 – 6038736


Cypern Veteranernes nye Poloshirt – med et flot broderet LOGO

I en rigtig lækker kvalitet kan du nu købe 1 stk. Poloshirt 200,- kr. + Porto 45,- kr. + kuvert til 14,- kr. i alt 259,- kr.

Overfør pengene til kassereren på konto nummer  7670 – 6038736

Der er følgende størrelser:  L, XL, XXL og XXXL

 


Cypern Veteran Cap 100,- kr.   

(Overfør pengene til kassereren på konto nummer  7670 – 6038736 )

 

Poloshirts og Caps sælges via John Buhl, der anviser det aktuelle udleveringssted for dig.

  1. Aalborg
  2. Skive og omegn
  3. Struer
  4. Hjørring og omegn

Endelig kan du bestille poloshirt på tilmeldingsblanketten til udlevering på stævnet.

Bestyrelsesmedlem: John Buhl, Mobil.: 2010 4036, Mail: johnbuhl(at)pc.dk


Sponsor:

 

NEERGAARD Stalddesign og Hestetrailere

v/ Bent Neergaard, Skanderborg

———————————————————————————————————————————-

Sponsor:

JJ SPORTSMANN Holding – SPORTSMANN Gruppen

v/ John Jørgensen, Hjørring

Sponsor:

Poul Bent Temmesen, Odense

———————————————————————————————————————————-

Nyheder!

Gå ind på fanebladet “Nyhedsbreve”

—–

Ny facebook-side for Cypernveteranerne af 24. oktober 2012

Det har været helt umuligt at få den pgl. Admin, på den tidligere side, at vise sin sande indentitet – så derfor har vi besluttet at oprette en ny facebook-side, hvor cypernveteranerne har den fulde administration over siden.
Gå ind på linket øverst til højre, så kommer du direkte ind på siden

——-

Vigtigt: Husk at betale kontingent

   Du kan indbetale dit kontingent via indmeldelsesskemaet.


 

FREDSPRISMEDALJEN

ERHVERVELSESKRITERIER

Approberet af H.M. Dronningen jf. KFF. A.33 12/6-95

INDSTIFTELSE
FN-Soldaterforeningens FREDSPRISMEDALJE er indstiftet i anledning af tildelingen af Nobels Fredspris, den 10.december 1988, til FN’s fredsbevarende styrker.

ERHVERVELSE
Erhvervelse af FREDSPRISMEDALJEN sker kun efter ansøgning. Alt dansk personel der har forrettet tjeneste i FN´s Fredsbevarende Styrker (også efter 1988), kan søge. Ansøgeren skal have modtaget en FN-medalje for denne tjeneste. (”FN-MANDAT” tæller IKKE som tjeneste i FN´s Fredsbevarende Styrker).

REKVIRERING
Ansøgningsskema kan rekvireres ved FN-Soldaterforeningen. Skemaet tilbagesendes i udfyldt stand til:

Formanden for Cypernveteranerne, Erik T. Hansen, Høgild Hovedgade 3, 7400 Herning til underskrift og godkendelse

 Skemaet skal være formanden i hænde senest den 1. august.

GODKENDELSE
FN-Soldaterforeningen kontrollerer ansøgningsskemaet og dette påtegnes GODKENDT/IKKE GODKENDT. Når ansøgningen er godkendt, kan FREDSPRISMEDALJEN tildeles. Godkendes ansøgningen IKKE, skal dette meddeles ansøgeren snarest og med begrundelse.

TILDELING
               Tildeling af FREDSPRISMEDALJEN sker én gang om året, den 24. oktober.
               Tildelingen foregår ved lokalforeningernes foranstaltning.

DIPLOM
               Som bekræftelse på modtagelsen af FREDSPRISMEDALJEN, tildeles et Diplom.

EJENDOMSRET
               FREDSPRISMEDALJEN tildeles til ejendom.
               Medaljen må ingensinde gøres til genstand for handel.

BÆRINGSBESTEMMELSER
               Medaljen anlægges og bæres efter gældende bestemmelser. (HRN 312-011, UBH 8-1)

(Kan ses på http://www.fns-naestved.dk)

ADMINISTRATION
               Til dækning af diverse omkostninger opkræves et administrationsgebyr.

Administrationsgebyret er på 400 kr. –som indbetales på konto 1551 – 2943484,

Og der vil ikke ske behandling af ansøgningen før beløbet er modtaget!

REFUNDERING
Såfremt ansøgningen ikke kan godkendes, vil ansøgeren få refunderet 20% af det indbetalte administrationsgebyr.


 

 


 

 

 

Anbefales af Cypernveteranerne


 

      

     Følg linket og find din næste rejse    Konsul, Zoe Winding, tiltrådte den 9. maj 2015, som Protektor for Cypern Veteranerne

—-

Cypern Veteranerne var partner
ved 
Kultur by Pafos 2017
Pafos_1


VeteranEmblem

Cypern Veteranernes 50 års emblem © 2014
Både det nye 50 års emblem og våbenskjoldet for vor protektor, er designet af grafikeren Randi Krog Belseth, der er bosat i Elverum i Norge.

25a

I den anledning har foreningen indstiftet et nyt 25 års tegn, – dette 25 års tegn, tildeles alle de Veteraner  der er medlem af foreningen, – Veteraner der har 25 års jubilæum, – men IKKE er medlem af foreningen, kan købe 25 års tegnet, for en pris af 150 kr. I denne pris er der et års medlemskab af foreningen.

Denne regel gælder også for 50 års tegnet.TIL ALLE CYPERN VETERANER

Det har vist sig, at være nogle misforståelser med hensyn til medaljen for international Tjeneste 1948 – 2009 og Veterankortet.

Som jeg tidligere har nævnt her på hjemmesiden, har jeg opfordret alle til, at søge om Veterankortet,
selvom I har modtaget Veterankortet, skal medaljen søges særskilt.

De af jer der endnu ikke har modtaget medaljen, men har fået Veterankortet, kan blot henvende sig til undertegnede, så hjælper jeg med, at søge medaljen.

Jeg kan kontaktes på email  et@cypernveteranerne.dk  eller på mobil: 40597986

I kan også henvende jer til Veterancentret i Ringsted på mail  vetc-myn@mil.dk  eller tlf.  72163400

Erik T. Hansen
Formand for Cypern Veteranerne


Nyt på hjemmesiden: Gå ind på fanebladet VETERANFOLDEREN


Første træf

Cypernveteranernes første træf blev afviklet på Flyvestation Aalborg, og er beskrevet under ”Første træf” på hjemmesiden. Det næste træf – 50-året for den første udsendelse, blev afviklet på samme måde d. 10. -11. maj 2014, i tæt samarbejde med Flyvestation Aalborg.

Veteranerne fra Dancon 1 og Dancon 2 blev fejret for deres 50 års jubilæum, idet Dancon 1 blev sendt til Cypern i maj, medens Dancon 2 blev sendt til Cypern i november 1964.

Støt op om vor historie

Støt op om Cypernveteranerne og vær med til at bevare Cypern Missionens historie, der er den største FN mission Danmark har deltaget i – nogensinde!

Du kan på hjemmesiden, melde dig ind i foreningen CypernVeteranerne, der har som formål, at samle så mange som muligt af de ca. 22.000 Cypernveteraner, der ikke er registreret andre steder, således disse Veteraner også kan modtage deres velfortjente hædersbevisning fra den Cypriotiske Regering, for deres indsats for freden på Cypern.

Den Cypriotiske Ambassade i København, bakker 100% op om den nye forening, der kun er for Cypern Veteraner. En opbakning vi er meget taknemlige for!!.

Et medlemskab i Cypern Veteranerne koster kun 100 kr. om året, derfor vil der blive opkrævet et deltagergebyr i forbindelse med arrangementer.

På styregruppens vegne

Erik T. Hansen
Formand

Det gamle fort på havnefronten i den gamle Pafos havn. I Romertiden var Pafos hovedstaden på Cypern hvor alle prilgrimme valfartede til. Pafos gamle havn blev i sin tid bygget af Alexander den store, det gamle fort er i dag en turist attraktion med rundvisninger flere gange om dagen.

Det gamle fort på havnefronten i den gamle Pafos havn. 
I Romertiden var Pafos hovedstaden
på Cypern hvor alle prilgrimme valfartede til. 
Pafos gamle havn blev i sin tid bygget af Alexander den
store, det gamle fort er i dag en turist attraktion med rundvisninger flere gange om dagen.

 

Den berømte vinby Omodos, - Omodos er den vigtigste vin by Limasol´s vindistrikt. Når man kører til Trodos, kan man lave en ”afstikker” ind til Omodos, byen er kendt for sine gode vine og ikke mindst for sin Commandaria, som bedst kan sammenlignes med den Portogisiske portvin. Fra Omodos kører man videre til bjergbyen Platres, hvor der efterhånden er mange gode Hoteller og ferielejligheder, samt mange rigtig gode spisesteder. Om sommeren er der en dejlig kølig temperatur i Platres, hvorfor mange af de lokale Cyprioter kører hellere til Trodos i sommervarmen, i stedet for, at køre til stranden. I Trodos bjergene er der mange gode offentlige grill pladser, der kan benyttes frit. Efter Platres kører man videre op til Trodos. Her finder man den højeste beliggende rundkørsel i europa, ligeledes findes der et væld af souvenir boder, der sælger alt. Længere oppe på toppen i 1.952 m højde finder du Mount Olympus. Her ligger den Engelske radarstation/kuppel hvor man ikke længere har adgang til. Det gamle fort på havnefronten i den gamle Pafos havn. I Romertiden var Pafos hovedstaden på Cypern hvor alle prilgrimme valfartede til. Pafos gamle havn blev i sin tid bygget af Alexander den store, det gamle fort er i dag en turist attraktion med rundvisninger flere gange om dagen.

Den berømte vinby Omodos, – Omodos er den vigtigste vin by Limasol´s vindistrikt. Når man kører til Trodos, kan man lave en ”afstikker” ind til Omodos, byen er kendt for sine gode vine og ikke mindst for sin Commandaria, som bedst kan sammenlignes med den Portogisiske portvin. 
Fra Omodos kører man videre til bjergbyen Platres, hvor der efterhånden er mange gode Hoteller og ferielejligheder, samt mange rigtig gode spisesteder. Om sommeren er der en dejlig kølig temperatur i Platres, hvorfor mange af de lokale Cyprioter kører hellere til Trodos i sommervarmen, i stedet for, at køre til stranden. I Trodos bjergene er der mange gode offentlige grill pladser, der kan benyttes frit. 
Efter Platres kører man videre op til Trodos. Her finder man den højeste beliggende rundkørsel i europa, ligeledes findes der et væld af souvenir boder, der sælger alt. 
Længere oppe på toppen i 1.952 m højde finder du Mount Olympus. Her ligger den Engelske radarstation/kuppel hvor man ikke længere har adgang til. 
Det gamle fort på havnefronten i den gamle Pafos havn. 
I Romertiden var Pafos hovedstaden
på Cypern hvor alle prilgrimme valfartede til. 
Pafos gamle havn blev i sin tid bygget af Alexander den
store, det gamle fort er i dag en turist attraktion med rundvisninger flere gange om dagen.